Velkommen til

Agder Kystbeitelag

Om oss

Vi er en sammenslutning produsenter som driver med tradisjonelle dyreslag langs Agderkysten. Felles for oss alle er at vi har villsau helårsbeite. Laget er organisert som et samvirke hvor alle som er med har èn stemme hver.

Formålet med laget er å organisere effektiv drift med god dyrevelferd i utmark og utvalgte kulturlandskap. Vi skal samordne og gjøre tilgjengelig driftsrelevante tjenester, og være en sosial arena for medlemmene. Samtidig ønsker vi å spre kunnskap om vår måte å drive på, og markedsføre produktene våre. Villsauene våre fås kjøpt som ferskt og speket kjøtt hos utvalgte restauranter og utsalgssteder. Besøk oss på Facebook eller kontakt oss på epost: lechri(at)frisurf.no

Vi samarbeider med:

Om villsauen

 

Gammelnorsk sau, populært kalt villsau er rester av den opprinnelige norske/europeiske landrasen. Den var nesten utdødd for bare noen tiår siden, men aktivt bevaringsarbeid har gjort at det nå finnes en god del av rasen. Den er liten og hornet, og har kort, pigmentholdig, finfibret bunnull med grove dyrehår og litt lenger, grovfibret dekkull. Det blir hevdet at kjøttet har «viltsmak». Rasen er svært nøysom og hardfør, og har et sterkt flokkinstinkt og gode moregenskaper.

Copyright www.hitterø.no © All Rights Reserved